เกาลัดเข้มข้น ถั่วแยม

marron

นทำจากเกาลัดที่มีแผลสมานเพื่อให้เกิดรสชาติที่แท้จริงของเกาลัด

การใช้เม็ดเกาลัดเข้มข้นมากฉันจะผลิตรสชาติแบบญี่ปุ่นที่สมจริง